News

Google ระงับการซื้อและการให้บริการ Play Store ในรัสเซีย สำหรับผู้ใช้งาน Android ในรัสเซีย เพื่อแสดงออกต่อการกระทำของรัสเซียในเหตุการณ์ ณ ขณะนี้

ด้วยผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในรัสเซีย-ยูเครน ทำให้แบรนด์มือถือและผู้ให้บริการต่างๆ ออกมาแสดงจุดยืน เช่น Facebook ระงับการใช้งานในรัสเซีย ทำให้ User ในรัสเซียไม่สามารถใช้งาน Facebook ได้ และเหตุการณ์ล่าสุด Google ก็ได้ระงับการให้บริการกับ User ในรัสเซียเรียบร้อย

เรื่องเริ่มต้นที่ Google ได้ประกาศในปลายเดินกุมภาพันธ์ว่าจะทำการระงับการโฆษณาจาก Russian Federation ในยูเครน หลังจากนั้น Google ก็เริ่มระงับการให้บริการ Play Store กับผู้ใช้งานมือถือ Android ในรัสเซียตามมา

โดยการระงับการให้บริการของ Google จะเป็นการระงับการซื้อสินค้าหรือแอปพลิเคชันผ่าน Play Store รวมไปถึงการซื้อสินค้าภายในแอปพลิเคชันนั้นๆ อีกด้วย การระงับครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา และทาง Google ได้ประกาศออกมาอีกว่า การระงับครั้งนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าสถานการณ์ของรัสเซีย-ยูเครนจะดีขึ้น

ที่มา Gizmochina