Special Article

มาตรฐาน IPXX คืออะไร เลขแต่ละตัวบอกถึงอะไร แบบไหนถึงจะกันน้ำ กันฝุ่นได้

ถ้าเราดูข่าวหลุดมือถือ รวมไปถึงการเปิดตัวมือถือเรือธงและอุปกรณ์ตัวอื่นๆ เช่นหูฟังหรือลำโพง จะสังเกตได้ว่า ทุกเครื่องที่อยากบอกว่าตัวเองกันน้ำได้มากน้อยแค่ไหน ก็มักจะอ้างอิงถึงมาตรฐาน IPXX ซึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นมาตรฐาน IP68 หรือ IPX7 ว่าแต่ เลขแต่ละตัวมีที่มา หรือบ่งบอกถึงอะไรบ้าง เรามาดูกัน

ต้องเล่าก่อนว่า IP คืออะไร ใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ IP ย่อมาจาก Ingress Protection Standard หรือถ้าให้แปลตรงตัวคือมาตรฐานการป้องกัน ตั้งขึ้นโดย คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEC นั่นเอง

โดยตัว IPXX จะเป็นการบอกว่าอุปกรณ์นั้นๆ สามารถป้องกันของแข็งและของเหลวได้ในระดับไหน โดยดูจากเลข 2 ตัวที่เราคุ้นๆ ตากันนั่นเอง โดยเลขหลักแรกจะเป็นการบอกระดับการป้องกันของแข็ง ส่วนเลขหลักที่สองจะบอกระดับการป้องกันของเหลว ดังนี้

การป้องกันของแข็ง

0 : ไม่มีการป้องกันใดๆได้เลย

1 : มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

2 : มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

3 : มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

4 : มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์

5 : มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง มีฝุ่นเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อยแต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย

6 : การป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและสามารถป้องกันฝุ่นได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

การป้องกันของเหลว

0 : ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย

1 : มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง

2 : มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง

3 : มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่งโดยไม่ก่อเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

4 : มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทางโดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

5 : มีการป้องกันจากสายน้ำ ได้รอบทุกทิศทางโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

6 : มีการป้องกันจากสายน้ำ ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเลสามารถป้องกันน้ำจากหัวฉีดขนาด 12.5 มิลลิเมตรได้รอบทิศทางได้โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

6K : มีการป้องกันจากสายน้ำ ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเลสามารถป้องกันน้ำจากหัวฉีดขนาด 6.3 มิลลิเมตรได้รอบทิศทางได้โดยมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้เล็กน้อย

7 : มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกสูงสุด 1 เมตร

8 : มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้ ป้องกันการแทรกซึมของน้ำเข้าไปในอุปกรณ์เมื่อนำอุปกรณ์ลงไปแช่น้ำในความลึกที่มากกว่า 1 เมตร

9K : มีการป้องกันจากสายน้ำ ที่มีแรงดันสูงพิเศษสามารถป้องกันน้ำได้รอบทิศทาง ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 80ºC

คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกัน เช่น Samsung Galaxy A52s มีมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP67 นั่นแปลว่า Samsung Galaxy A52s สามารถป้องกันฝุ่นได้ทั้งหมด และยังกันน้ำเข้าหากจมลึกไม่เกิน 1 เมตรนั่นเอง

หรือจะเป็นหูฟัง Soundpeats Mac ที่มีมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IPX7 หมายความว่า หูฟังตัวนี้ยังไม่ได้รับการทดสอบหรือไม่มีผลทดสอบการกันฝุ่น แต่สามารถกันน้ำฝนหรือการจมได้ไม่เกิน 1 เมตรนั่นเอง

มาตรฐาน IPXX ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนเล่นมือถือหรือผู้ใช้งานทั่วไปก็มองหา เพราะการกันน้ำกันฝุ่นก็บอกถึงความปลอดภัยของเครื่องที่เรากำลังซื้อหรือถืออยู่ตอนนี้นั่นเอง